Základy psychohygieny

PHSeminář seznamuje účastníky se základními poznatky o vlivu náročných životních a pracovních situací na psychiku člověka. Klade důraz na nutnost udržení fyzického i duševního zdraví lidí pracujících v pomáhajících profesích. Přináší odpovědi na základní otázky psychohygieny – jak obstát v zátěžových situacích, jak často, kde a jak rychle a účinně relaxovat, které metody pro čerpání sil jsou vhodné a účinné.