Profesní komunikace

PKVzdělávací kurz se zabývá komunikací pomáhající upevňování spolupráce uvnitř organizace na základě vzájemného porozumění. Poskytuje účastníkům dostatek informací vedoucích ke zlepšení týmové spolupráce, zabývá se pochopením podstaty týmu, zásadami týmové práce, specifikuje týmové role, úlohu rolí ve skupinové komunikaci a v neposlední řadě umožňuje sebehodnocení vlastní pozice v týmu.