Konzultační činnost v lékárně

KCVzdělávací kurz seznamuje účastníky s charakteristikou, cíli a přínosy konzultační činnosti na základě evidence-based poznatků z ČR i celosvětově. Využívá názornou ukázku/videoukázku konzultačního rozhovoru k vysvětlení postupu dokumentace konzultací, jednotlivých fází rozhovoru a aplikace komunikačních technik v těchto fázích.