Homo sedentarius

HSSeminář seznamuje účastníky se základními poznatky o vlivu a podílu nefyziologické zátěže a chronického stresu na pohybový aparát. Klade důraz na nutnost udržení fyzického i duševního zdraví jak pacientů, tak lidí pracujících v pomáhajících profesích, zejména v lékárně. Přináší odpovědi na základní otázky – jak zvládnout zátěžové situace, jak často, kde a jak rychle a účinně relaxovat, přináší vhodné metody kombinace farmakoterapie a podpůrných léčebných metod.
Cílem kursu je seznámit účastníky s formami dopadu psychického stresu a nefyziologické zátěže na pohybový aparát, naučit vhodné uvolňovací a relaxační metody, seznámit se základy fyziatrie, doporučit vhodnou kombinaci farmakoterapie a doplňkové terapie. Nedílnou součástí kursu je prevence vzniku těchto poruch.