Efektivní komunikace v lékárně I. & II. & III.

EK1Efektivní komunikace v lékárně I.

Seminář poskytuje základní poznatky o komunikačních dovednostech vhodných pro interakci s pacientem v lékárně a umožňuje jejich procvičení a nácvik. Definuje nejčastější typy komunikačních situací v lékárně, věnuje se zvláštnostem komunikace v lékárenské praxi, na základě evidence-based důkazů vysvětluje význam a přínos zvládnuté klinicko-pacientské komunikace a stanovuje zásady a efektivní strukturu farmaceutického rozhovoru.

 

EK1Efektivní komunikace v lékárně II.

Vzdělávací kurz seznamuje účastníky s teorií konfliktu, definuje spouštěče konfliktních situací a vysvětluje příčiny, vývoj a funkce konfliktu. Účastníci se seznámí s typy jednání lidí v konfliktu, sami mají možnost v rámci testu zjistit, jak se v konfliktu chovají a jednají. Osvojí si techniky vhodných reakcí na obtížná témata a v rámci nácviku během celého kurzu si zkouší jednání v konfliktních situacích.

 

EK1Efektivní komunikace v lékárně III.

Kurz se zaměřuje na zvládnutí účinné komunikace s pacienty se specifickými potřebami, prevenci konfliktních situací a řešení vzniklých problémů. Účastníci se seznámí se specifiky různých onemocnění z hlediska komunikace a omezení, které dané onemocnění pro pacienty představuje, a osvojí si zásady a komunikační techniky prostřednictvím nácviku.