Doporučit „Nekuřte!“ nestačí

Cigareta (ilustrační obrázek)

projekt ČPFS ČLS JEP a Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku, ve spolupráci s obecně prospěšnou společností PACE a společností Novartis.

Eva Králíková - Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN a Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN

Pohled pneumologa: Pacient jistě ví, že nemá kouřit a nekouří.
Pohled pneumologického pacienta: Vím, že tu nemoc mám z kouření/kouření ji zhoršuje a že nemám kouřit…moc chci přestat, ale nejde mi to…cítím se nemožně… hlavně před doktorem… je těžké mu to přiznat…

Kauzální souvislost s kouřením je u většiny onemocnění v rámci oboru pneumologie dnes jasná. Kouření je navíc preskripčním omezením pro některé léky. Lapidární předpoklad, že pacient to přece musí vědět a nekouří, logicky zastává velká část pneumologů. Skutečnost ale bývá jiná.

Intervence zaměřená na nulovou expozici tabákovému kouři, tedy kouření aktivní i pasivní, je v pneumologii klíčová. Závislost na tabáku je však chronické, relabující onemocnění, kterého by se většina pacientů ráda zbavila: 7 z 10 kuřáků by raději nekouřilo. Přestat však není tak snadné, jak si mysleli při první cigaretě. Vhodně cílená intervence lékaře jim může významně pomoci.

Proto se ČPFS ČLS JEP spolu se Společností pro léčbu závislosti na tabáku a obecně prospěšnou společností PACE 2015, ve spolupráci se společností Novartis podílí na projektu zaměřeném nejen na léčbu závislosti na tabáku, ale i na lepší komunikaci s pacientem o jeho kouření a možnostech motivace, aby přestal kouřit. Budeme se zabývat srozumitelným vysvětlováním souvislostí kouření a morbidity/mortality, diagnózou Z58.7 (pasivní kouření). Naučíme se ptát pacienta na kouření, zjistíme, jak pozitivně využít jeho předchozí neúspěšné pokusy přestat, či jak odpovídat na nejčastější otázky související s odvykáním. Součástí seminářů bude také praktický nácvik rozhovorů pro zvýšení pacientovy motivace přestat kouřit a řešení kasuistik.

Připravujeme e-learning hodnocený 4 kredity (domácí příprava), následně pak celodenní workshop maximálně pro 15 účastníků za přítomnosti kouče a lékaře z Centra pro závislé na tabáku. Účast bude bezplatná, ale kapacita workshopů je omezená. Na rok 2014 je naplánovaných celkem 5 workshopů. V případě zájmu je možné workshopy zopakovat i v příštím roce.