Semináře

Cigareta (ilustrační obrázek)

Farmakoterapie závislých na tabáku před elektivní operací. Klinická a komunikační specifika kuřáků.

Cílem semináře je umožnit lékárníkům a farmaceutickým asistentům, kteří pomáhají pacientům při odvykání kouření, nácvik zvládání náročných komunikačních situací s profesionálními herci, rozšířit svoje znalosti o pomoci závislým na kouření, včetně mechanismu závislosti na tabáku, farmakoterapie a jejích nežádoucích účinků, nejčastějších obav a námitek kuřáků.

Více o semináři

Cigareta (ilustrační obrázek)

Doporučit „Nekuřte!“ nestačí

Pohled pneumologa: Pacient jistě ví, že nemá kouřit a nekouří.
Pohled pneumologického pacienta: Vím, že tu nemoc mám z kouření/kouření ji zhoršuje a že nemám kouřit…moc chci přestat, ale nejde mi to…cítím se nemožně… hlavně před doktorem… je těžké mu to přiznat…

Více o semináři

EK1

Efektivní komunikace v lékárně I. & II. & III.

Seminář poskytuje základní poznatky o komunikačních dovednostech vhodných pro interakci s pacientem v lékárně a umožňuje jejich procvičení a nácvik…

Více o seminářích

KCCestovní medicína a vakcinace

Seminář seznamuje účastníky s historií, principy, úskalími i nežádoucími účinky vakcinace nebo epidemiologií nejčastějších turistických destinací…

Více o semináři

KCHomo sedentarius

Seminář seznamuje účastníky se základními poznatky o vlivu a podílu nefyziologické zátěže a chronického stresu na pohybový aparát…

Více o semináři

KCKonzultační činnost v lékárně

Vzdělávací kurz seznamuje účastníky s charakteristikou, cíli a přínosy konzultační činnosti na základě evidence-based poznatků z ČR…

Více o semináři

KCLékárenská péče v tržním prostředí – možnosti a nástroje lékárny

Nabízíme jednodenní a dvodenní semináře se zaměřením na individualizaci lékárenské péče, strukturu rozhovoru, základy marketingu nebo merchandising…

Více o semináři

PKProfesní komunikace

Vzdělávací kurz se zabývá komunikací pomáhající upevňování spolupráce uvnitř organizace na základě vzájemného porozumění…

Více o semináři

PHZáklady psychohygieny

Seminář seznamuje účastníky se základními poznatky o vlivu náročných životních a pracovních situací na psychiku člověku…

Více o semináři