Dny farmaceutické péče II – Generická substituce v lékárně

Září 14, 2012

Farmaceutická fakulta Veterinární a farmaceutické univerzity Brno uspořádala ve spolupráci s Českou lékárnickou komorou a PACE 2015 o.p.s. ve dnech 7. a 8. září 2012 dvoudenní konferenci Dny farmaceutické péče II – Generická substituce v lékárně.  Více než 260 studentů farmacie a lékárníků se spolu s  odborníky z oblasti lékové politiky zaměřilo na různé aspekty generické substituce.

Podle platných právních předpisů lze generickou substituci chápat jako schématický vztah, ve kterém je lékárník povinen pacienta informovat o alternativách předepsaného léčivého přípravku a na jeho žádost mu vydat přípravek s nižším doplatkem. Cílem konference bylo vyslovit indukované otázky, a pokud možno najít odpovědi, kdy je a kdy není generická substituce vhodná, jak vybrat vhodné generikum a jak tento postup pacientovi objasnit.

K účastníkům konference své zdravice pronesli prezident ČLnK, PharmDr. Lubomír Chudoba, děkan FaF VFU Brno, doc. RNDr. Milan Žemlička, CSc. a proděkan FaF VFU Brno, doc. Ing. Jiří Dohnal, CSc. MBA. Odborný program konference zahájili oba dny právníci  – JUDr. Jana Zachovalová PhD. a Mgr. MUDr. Jaroslav Maršík, kteří seznámili účastníky s právními aspekty generické substituce. Na fundované právní názory navázal PharmDr. Ondrej Sukeľ, 1. víceprezident Slovenské lékárnické komory, který popsal obtíže se zaváděním generické preskribce na Slovensku. Velký ohlas měla přednáška doc. PharmDr. Mgr. Davida Vetchého, Ph.D. – Originální versus generický přípravek a naopak s napětím jsme všichni očekávali vystoupení MUDr. Stanislava Konštackého, CSc., který informoval účastníky o (nesouhlasném) stanovisku Společnosti všeobecného lékařství a vyzval lékárníky ke spolupráci a větší vzájemné informovanosti. Mgr. Martin Mátl se věnoval ekonomickým aspektům generické substituce a Mgr. Michal Hojný popsal metodiku tvorby pozitivních listů v ústavní lékárně IKEM. PharmDr. Miroslava Snopková, Ph.D. z Katedry organizace a řízení farmacie FaF Univerzity Komenského v Bratislavě prezentovala výsledky výzkumu, který se zabýval úsporami pacientů při provádění generické substituce na Slovensku. Stěžejní náplní práce nás farmaceutů je běžný kontakt s pacienty, a v reflexi tohoto faktu konferenci zakončil blok věnující se komunikační stránce generické substituce, který vedli lektoři programu PACE 2015, Mgr. Barbora Lukešová a PharmDr. Libor Číhal.

Organizátoři si dovolují na tomto místě poděkovat účastníkům za aktivní zapojení do diskuse, ve které zazněly často ožehavé náměty, ale přesto se ji podařilo udržet v konstruktivní rovině.

Můžeme tedy konstatovat, že konference přinesla mnoho užitečných informací a námětů k zamyšlení a pevně věříme, že nově nabyté znalosti usnadní práci účastníkům a přinesou užitek jejich pacientům.

Už nyní se těšíme na další ročník Dnů farmaceutické péče III, které plánujeme na začátek září 2013.

Konference byla realizována s podporou grantu OP VK „Zkvalitnění praxe studentů farmacie“, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0061.Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.