Lékárníci šetří peníze pacientům

Srpen 31, 2012

Farmaceutická fakulta Veterinární a farmaceutické univerzity Brno pořádá ve spolupráci s Českou lékárnickou komorou a vzdělávacím programem PACE 2015 ve dnech 7. a 8. září 2012 dvoudenní konferenci Dny farmaceutické péče II – Generická substituce v lékárně.  Přes dvě stovky lékárníků i studentů farmacie se spolu s předními odborníky z oblasti lékové politiky zaměří na to, jak vybrat pacientovi co nejlevnější lék se stejným účinkem i bezpečností.

Podle platných právních předpisů je lékárník povinen pacienta informovat o alternativách předepsaného léčivého přípravku a na jeho žádost mu vydat přípravek s nižším doplatkem. Umožňuje to princip tzv. generické substituce, kterou lze zjednodušeně definovat jako záměnu předepsaného léčivého přípravku lékem se stejnými účinky i cestou podání.

„Cílem konference je najít odpovědi na otázky, kdy je a kdy není generická substituce vhodná, jak vybrat vhodné generikum a jak tento postup pacientovi správně vysvětlit,“ říká doc. Ing. Jiří Dohnal CSc. MBA., proděkan pro vědu a výzkum FAF VFU Brno.

Přednášející seznámí účastníky s platnou legislativou i ekonomickými aspekty substituce, zaměří se i na podmínky bioekvivalence jako základního předpokladu pro zaměnitelnost jednotlivých přípravků a registraci generických léčiv. Zástupce Společnosti všeobecného lékařství seznámí fórum s pohledem praktických lékařů na tuto problematiku.

Program konference doplní přednáška o dosavadních zkušenostech s generickou preskripcí na Slovensku a komunikačních aspektech generické substituce.