Lektorské a metodické zajištění

Kurzy lektorsky i metodicky zajišťují dva lektoři pro společné vedení kurzů a asistenci účastníkům, což převyšuje běžnou úroveň vzdělávání a poskytuje všem účastníkům nejen individuální přístup, ale i maximální podporu při nácviku. Kurzy jsou vedeny podle principů zkušenostního učení, skládají se z praktické a teoretické části, praktická část tvoří minimálně 50 procent výuky, součástí výuky jsou interaktivní cvičení, případové studie, video trénink a hraní rolí.

Výuka je tedy vedena přísně interaktivní formou a jednotlivé metody se střídají tak, aby odpovídaly principům vzdělávání dospělých a umožnily účastníkům maximálně se koncentrovat.

Lektoři čerpají informace z českých a převážně zahraničních studií a uváděné zásady a pravidla opírají o evidence-based poznatky.